Hoe exovatie leidt tot economische groei en stabiliteit die leidt tot sociale cohesie.

De geschiedenis leert ons dat de oplossingen voor grote uitdagingen (bijvoorbeeld plastic soep in de oceanen, files, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, verslechtering van de gezondheidszorg en onderwijs, enz.) Bijna nooit van politici komen en dat de belanghebbenden van de nationale economieën , zoals: de media, burgers en politici, naar hen blijven kijken voor oplossingen.

Een andere opmerkelijke bevinding is dat het Europese debat over de vernieuwing van de verzorgingsstaat (waarin alle actuele thema’s zoals immigratie, supranationaal beleid van de EU en de euro met elkaar verweven zijn) niet als hoofdonderwerp op de politieke agenda van een politieke partij kan worden gevonden.

De reden waarom dit opmerkelijk is, is het feit dat een goed functionerende verzorgingsstaat het ultieme symbool vormt voor economische welvaart omdat deze een welvaartsstaat mogelijk maakt en bijgevolg sociale cohesie, mits het mechanisme van deze welvaartsstaat soepel functioneert.

De belangrijkste drijvende kracht achter een groeiende en duurzame economie is innovatie en verrassend genoeg claimt GEEN enkele politieke partij dit thema. Dat is erg jammer omdat Innovation, of Exovation zoals wij denken dat het zou moeten heten,  eigenlijk politieke partijen verbindt in plaats van ze te scheiden.

In onze gesprekken met politieke partijen hebben we de volgende bevindingen gedaan:

  • Basiskennis over de betekenis van innovatie is nauwelijks aanwezig – praktijkervaring is ongeëvenaard,
  • alleen grote, financieel sterke bedrijven worden geassocieerd met succesvolle innovaties,
  • de absolute macht en impact die echte ontwrichtende innovatie kan hebben, wordt door politici niet begrepen,
  • innovatiefondsen van de overheid zijn volledig gericht op grote financieel sterke bedrijven in plaats van jonge, creatieve, ontwrichtende start-ups.

Delen via