Ik ben niet verzekerd voor rechtsbijstand of mijn polis dekt het voorval niet…

Hier vindt u diensten die tot zelfredzaamheid en weerbaarheid leiden en die een antwoord zijn op de terugtrekkende overheid. Oftewel, het verval van de verzorgingsstaat.

Wij vragen u als bezoeker van de site om alternatieve diensten, die tevens leiden tot zelfredzaamheid, aan te melden via het contactformulier.