“Hulp bij het opbouwen van een veerkrachtiger en eerlijker Europa”

Burgers van verschillende landen worden uitgenodigd om verhalen en interviews over Exovatio te delen over de afnemende verzorgingsstaat in hun land. Burgers van verschillende landen worden ook uitgenodigd hulpmiddelen en diensten in hun land voor te stellen die hun medeburgers zelfredzaam en veerkrachtig maken. Exovatio verbindt deze verhalen met hulpprogramma’s en services die u hebt voorgesteld en die we valideren voordat we ze toevoegen aan de Exovatio-landpagina van uw keuze. Deze landenpagina wordt gemaakt vanaf het moment dat burgers uit andere landen ons benaderen met inhoud, hulpmiddelen en services.

Als je meer wilt begrijpen hoe we een exoskelet (hulpmiddelen en diensten om jezelf onafhankelijk en veerkrachtig te maken) voor je medeburgers kunnen bouwen, in een tijd waarin de belastingdruk toeneemt en de overheidstaken en -diensten verslechteren, lees dan hier verder.