De historie wijst uit dat oplossingen voor grote vraagstukken (vb. plastic soep in oceaan, file probleem, aardgasprobleem Groningen, verslechterende zorg en onderwijs, etc..) zelden tot nooit vanuit de politiek komen en toch kijken de belangrijkste stakeholders van de BV Nederland: media, burgers en de politiek zelf, naar hen voor antwoorden.

Ook valt op dat het thema de vernieuwing van de Verzorgingsstaat (waar alle actuele thema’s als immigratie, supranationaal beleid van de EU en de euro hun weerslag op hebben en in samenkomen) niet als hoofdthema wordt gevoerd door welke politieke partij dan ook.

Zaken die opvallen

Dit is niet alleen het symbool voor onze welvaart maar ook datgene wat tot sociale cohesie leidt, mits deze verzorgingsstaat optimaal functioneert. De nieuwe partijen voeren op hun beurt thema’s aan die horen bij hun kennisgebied welke gepresenteerd worden als DE essentie van ons bestaan.

De kurk waar de economie op drijft zijnde Innovatie is echter ook bij deze nieuwe partijen geen topic en geen politiek thema.

In onze gesprekken met politieke partijen over innovatie vallen een aantal zaken op:

  • Basiskennis over wat nu innovatie betekent is onvoldoende aanwezig,
  • praktijkervaring bij kamerleden is totaal afwezig,
  • enkel grote kapitaalkrachtige bedrijven worden geassocieerd met succesvol innoveren,
  • innovatie wordt niet begrepen als HET antwoord om Nederland en haar verzorgingsstaat toekomstbestendig te maken,
  • innovatiefondsen zijn volledig gericht op grote kapitaalkrachtige organisaties en in de praktijk niet toegankelijk voor de ware vaak kleine innovatieve bedrijven, vaak start-ups.

Samen innoveren

Dit alles is reden om in een tijd waar de overheid een terugtrekkende beweging maakt, Exovatio in te zetten om samen met burgers te innoveren en een exo-skeleton schild te creëren ter bescherming. Dit staat symbool voor het zelfredzaam maken van burgers op gebieden waar de overheid voorheen een grote toegevoegde waarde had in termen van overheidstaken en voorzieningen.

Pragmatisch platform

Exovatio voor burgers is een pragmatisch platform waar men verhalen kan lezen en interviews kan bekijken die gaan over de terugtrekkende overheid en het verval van de verzorgingsstaat. Verder kunt u diensten selecteren die gepresenteerd worden via links in de artikelen en interviews. Diensten die u als burger zelfredzaam en weerbaar maken. Daarbovenop kunt u suggesties doen voor internet en mobiele diensten die burgers zelfredzaam en weerbaar maken.

Diensten voor burgers