Het principe de burger die betaalt bepaalt is alom bekend, echter geldt niet als principe voor het besturen van ons land. Het argument tegen een beleid gebaseerd op wie betaalt bepaalt is het concept solidariteit. De ontwikkelingen van de afgelopen decennia (denk aan verandering demografische druk, de verhouding werkend en niet-werkenden) laten echter zien dat we heel snel het principe wie betaalt bepaalt moeten toepassen op het besturen van ons land.

Een belangrijk onweerlegbaar argument voor deze stelling is het gegeven dat een democratie enkel vooruit zal gaan wanneer de overgrote meerderheid bewust is van het belang van een bedrijfseconomisch verantwoord beleid. Kortom een meerderheid die begrijpt dat onze verzorgingsstaat enkel houdbaar blijft of beter gezegd hersteld kan worden als de balans doorslaat naar degene die bijdragen financieel i.p.v. naar degene die niet bijdragen. Het laatste is het geval in Nederland.

Een bijkomend effect van deze ontwikkeling is dat degene die betalen – oftewel significant bijdragen aan de verzorgingsstaat – steeds minder gevoel hebben bij het concept solidariteit.

Wanneer de politiek niet de harde realiteit onder ogen wil zien en niet om kan gaan met de dynamiek van deze tijd dan kun je als welwillende burger of ondernemer niet anders dan nadenken over het bouwen van een alternatief systeem, een systeem wat de overheidstaken die steeds meer geld gaan kosten, voor een significant lager bedrag kan realiseren en tegen een hogere kwaliteit.
Parallel hieraan dient er een demografisch beleid en immigratiebeleid gevoerd te worden wat leidt tot een afname van het aantal mensen wat op de verzorgingsstaat leunt.

Het eerste – het bouwen van een alternatief systeem – is wat Exovatio doet middels haar initiatief Exovatio voor burgers.
Het tweede – het benoemen van de randvoorwaarden om de verzorgingsstaat te handhaven – is wat geen enkele politieke partij durft te benoemen. Slechts één partij begint toespelingen te maken in de richting van dit probleem, namelijk FvD.

In de persoon van Thierry Baudet heeft zij onlangs duidelijk gemaakt dat de belastingdruk alleen maar hoger wordt en dat dit moet stoppen. Dit betekent impliciet een beleid wat de druk op onze verzorgingsstaat vermindert. Zie onderstaande diagram met daarin de schokkend hoge uitgave aan Sociale Zekerheid:


Het blijft verbazingwekkend dat anno 2018 slechts één partij de belastingdruk als thema op de politieke agenda zet en dat geen enkele partij de houdbaarheid van de verzorgingsstaat op de agenda heeft staan. Exovatio laat het niet bij louter een constatering daarvan en wil actie nemen.

Wanneer de politiek zichzelf niet opnieuw uitvindt en geen enkel respect heeft voor de burgers die significant bijdragen. Denk bij respect aan het zo maar even weggeven van jaarlijks een paar miljard aan executives van multinationals in de vorm van afschaffing dividendbelasting. Dan zal het gevolg zijn dat de belastingmoraal met sprongen achteruit gaat en dat burgers bij het ondervinden van tevens aanzienlijke kwaliteitsvermindering van overheidstaken, op zoek zullen gaan naar een alternatief. Wanneer dit proces in werking treedt maakt de politiek zichzelf in zekere zin overbodig.

Exovatio bouwt aan dit alternatief en zal binnenkort de bouwmeesters benoemen die per domein gaan bouwen aan platformen die een alternatief zijn voor overheidstaken die in kwaliteit afnemen.
De wapenfeiten die al zijn gerealiseerd betreffen:

  1. juristennetwerk.nl: alternatief voor het Juridisch Loket
  2. doorwerkgever.nl: antwoord op het weer aan het werk krijgen van ouderen
  3. klankie.nl: antwoord op achteruitgang NL taal niveau op basisscholen in de randstad
  4. NEW: op dit moment wordt gebouwd aan doktersnetwerk punt nl

Delen via